zpět obsah další

Instrukce pro vytváření vizualizačních appletů


Vaše práce bude navazovat na diplomovou práci Ondřeje Hanouska, který připravil Java třídy pro vizualizaci algoritmů.

Úkolem každého z vás bude implementovat jeden algoritmus týkající se komprese dat. Algoritmus budete prezentovat pomocí webových stránek a Javovských appletů. Ke svému appletu přidáte jeho stručný popis. Šablonu popisu najdete ve vzorových stránkách.

Stránky i applet budou napsány česky a anglicky. U stránek budete vytvářet dvě kopie (podle šablony). U realizace appletu můžete využít speciální třídy, které umožňují psát kód jen jednou a překlady provádět v externích souborech. Jedná se o třídy java.util.Locale a java.util.ResourceBundle. Popis použití najdete na stránkách javovské dokumentace nebo v diplomové práci Ondřeje Hanouska.

U vytváření stránek se snažte co nejvíce držet předlohy a kód zapisujte podle standardů xhtml. Používejte kódování utf-8.

Struktura výsledného projektu bude takováto

Stáhněte si šablonu a přímo přepisujte konkrétní soubory. Strukturu ani odkazy neměňte. Pokud budete chtít do popisu vložit nějaký obrázek, umístěte ho do adresáře vašeho algoritmu.

Klíčovou částí je vkládání appletu. Kód vypadá následovně.

 
    <div class="applet">
       <applet
        code ="jmenoBalicku.jmenoTridyAppletu.class"
        archive = "../compression.jar, ../epsgraphics.jar, ..."  Doplníte vámi použité archívy
        width = "100%"
        height = "500">                    Preferovaná výška appletu
        <param name="locale" value="cs">          Konkrétní locale - en nebo cs
       </applet>
     </div>
   

Podívejte se na šablonu. V jaru jsou zabaleny kódy jednoduché testovací aplikace, která využívá třídy z balíčku gui.*, který je součástí zmíněné diplomové práce. Kód v JAR šabloně představuje algoritmus pro Huffmanovo kódování. Tento applet je už zároveň i součástí diplomky. Ovšem je záměrně vyjmut ven do vlastního jaru a používá svoji vlastní lokalizaci, aby bylo lépe vidět jak věci pracují. Stejně tak i vy budete svůj algoritmus zabalovat do vlastního jaru. Třídy od Hanouska můžete využít, ale neměňte je. Pokud budete potřebovat změnit nějakou třídu, tak jí rozšiřte a novou třídu dejte do vlastního jaru. Stručně řečeno: jary, které jsou vně adresáře s vaším algoritmem, musí zůstat nezměněny - budou využívány všemi studenty.

Doporučuji aplikaci vyvíjet v nějakém prostředí, které umožňuje spouštět aplikaci přímo jako applet. Jednou z možností je vývojové prostředí Eclipse.

Pokud budete chtít applety vyzkoušet v prostředí webového prohlížeče, v nejčastějších případech budete muset JAR podepsat svým vlastním certifikátem. Je to jednoduché, návod naleznete třeba na http://www.linuxzone.cz/index.phtml?ids=2&idc=637 - kapitola Jak podepsat jar. Odevzdávejte ale archívy nepodepsané.

Poznámky k implementaci appletů

Materiály ke stažení