zpět obsah další

Knihovna vizualizačních appletů pro kompresi dat


Knihovna vizualizačních appletů vznikla na Katedře počítačů Elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického v Praze. Na jednotlivých appletech pracovali studenti v rámci předmětu Komprese dat v letním semestru 2005/2006. Tyto stránky vznikly pod vedením a za výrazného přispění následujících osob:

Cílem těchto stránek je nabídnout materiály, které pomáhají k porozumění činnosti kompresních algoritmů. V současné době jsou v této knihovně implementovány téměř dvě desítky kompresních algoritmů (viz obsah). Tyto algoritmy jsou rozděleny do čtyř základních skupin dle svého charakteru:

Každý vizualizační applet obsahuje také podrobný popis implementované metody komprese dat. Tento popis je přehledně rozdělen do několika částí:

Kromě zmíněných algoritmů obsahují tyto stránky další užitečné informace z oblasti komprese dat:

Tímto bychom chtěli poděkovat všem studentům, kteří se v rámci svých semestrální prací podíleli na tvorbě této knihovny.


Veškeré připomínky a návrhy na vylepšení těchto stránek posílejte na adresu paulim1@fel.cvut.cz.

V případě zájmu o vytvoření dalšího kompresního algoritmu, dodržujte následující instrukce.