hlavní stránka obsah

Lexikon pojmů

adaptivní kompresní metoda

Adaptivní kompresní metody vytvářejí model dat potřebný při kompresi v závislosti na komprimovaných datech. Tento model není třeba ukládat společně se zakomprimovanými daty. Při dekompresi si dekodér vytváří stejný model dat jako kodér při kompresi. Kódér při komprimaci vždy nejprve zakóduje další zdrojovou jednotku a teprve následně upraví svůj model podle této jednotky. Tento postup umožní dekodéru vytvářet si svůj identický model. Kdyby kodér nejprve upravil model a následně zakódoval vstupní jednotku, dekodér by přečetl zakódovanou jednotku podle modelu, který nezná. Většina používaných kompresních metod je adaptivní.

Příkladem adaptivních kompresních metod jsou:

Příbuzné pojmy:

asymetrická kompresní metoda

Asymetrické kompresní metody mají rozdílnou náročnost komprimace a dekomprimace, rozdílnou časovou složitost (někdy i paměťovou složitost). Z toho vyplývá, že používají ke komprimaci a dekomprimaci jiného algoritmu.

Příkladem asymetrických kompresních metod je:

Příbuzné pojmy:

dvouprůchodová kompresní metoda

Dvouprůchodové kompresní metody potřebují ke kompresi dvou průchodů komprimovaného textu. První průchod se většinou používá k výpočtu četností výskytu jednotlivých symbolů v komprimovaném textu. Při druhém průchodu se ke komprimaci využívá statistik vypočítaných v průchodu prvním. Mezi metody dvouprůchodové patří metody semi-adaptivní.

Příkladem dvouprůchodových kompresních metod jsou:

Příbuzné pojmy:

jednoprůchodová kompresní metoda

Jednoprůchodové kompresní metody provádějí kompresi dat v jednom jediném průchodu. Mezi jednoprůchodové kompresní metody patří všechny adaptivní kompresní metody.

Příkladem jednoprůchodových kompresních metod jsou:

Příbuzné pojmy:

kontextová kompresní metoda

Kontextové kompresní metody používají při kompresi informací o kontextu komprimovaného symbolu, tj. tvar zakomprimované zprávy záleží také na okolních symbolech původní zprávy.

Příkladem kontextových kompresních metod jsou:

Příbuzné pojmy:

semi-adaptivní kompresní metoda

Semi-adaptivní kompresní metody vytvářejí model dat v závislosti na komprimovaných datech, tento model je však nutné přenést spolu se zakomprimovanou zprávou. Na straně dekodéru je nejprve nutné načíst uložený model dat. Teprve s načteným modelem je možné dekoprimovat data. Semi-adaptivní kompresní metody patří většinou mezi dvouprůchodové kompresní metody - první průchod textu je použit k vytvoření modelu dat.

Příkladem semi-adaptivních kompresních metod jsou:

Příbuzné pojmy:

slovníková kompresní metoda

Jak jméno napovídá, používají slovníkové kompresní metody ke kompresi slovník. Tento slovník se na počátku inicializuje, v průběhu komprimace i dekomprimace se upravuje přidáváním nových frází. Proto patří slovníkové metody mezi adaptivní kompresní metody . Komprimovaná data poté obsahují indexy frází ve vytvářeném slovníku.

Příkladem slovníkových kompresních metod jsou:

Příbuzné pojmy:

statická kompresní metoda

Statické kompresní metody používají při kompresi statický model dat, který se nemění v závislosti na komprimovaných datech. V praxi jde zejména o četnosti výskytu jednotlivých zdrojových jednotek, které jsou na základě obecných pravidel vypočítány a používány pro kompresi všech dat. Obě strany komprese (kodér i dekodér) pracují se stejným modelem dat. Tento model se nepřenáší se zakódovanými daty a musí být znám před začátkem komprese.

Příkladem statických kompresních metod jsou:

Příbuzné pojmy:

statistická kompresní metoda

Statistické kompresní metody využívají ke komprimaci četnosti výskytů jednotlivých symbolů ve zdrojovém textu. Většinou jde o dvouprůchodové kompresní metody, kdy v prvním průchodu jsou spočítány četnosti výskytu jednotlivých symbolů.

Příkladem statistických kompresních metod jsou:

Příbuzné pojmy:

symetrická kompresní metoda

Symetrické kompresní metody mají stejnou náročnost komprimace a dekomprimace, stejnou časovou složitost. Z toho vyplývá, že používají ke komprimaci a dekomprimaci stejného algoritmu.

Příkladem symetrických kompresních metod jsou:

Příbuzné pojmy: