předchozí hlavní stránka obsah další

ACB (Associative Coder of Buyanovsky)

Základní informace

Popis

Popis algoritmu

 1. Aktuální kontext je porovnán s položkami slovníku (jejich kontextovou částí) (zprava doleva).
 2. Aktuální kontent je porovnán s kontenty položek slovníku (normálně - zleva doprava).
 3. Na výstup zapíšeme trojici (d, count, ch).
  • d - vzdálenost nalezeného nejpodobnějšího kontentu a nejvíce odpovídajícího kontextu (může být záporná).
  • count - počet shodných písmen (chceme co největší, ale může být 0).
  • ch - následující (1. neshodující se) znak v look-ahead bufferu (jako u LZ77).
 4. Aktualizujeme slovník (přidání nových frází, rozšíření kontentů).
 5. Posunem okénko o count + 1 pozic doprava.

Struktura slovníku

 • Je tvořen položkami kontext-kontent.
 • Setříděná historie všech kontextů-kontentů zdrojového textu.
 • Položka je zatřizována lexikálně podle svého kontextu vůči kontextům položek ve slovníku – a to zprava doleva.

Stav slovníku

 • Je tvořen identicky pro kompresi i dekompresi.
 • Bývá často realizován ukazateli do zdroj. textu.

Parametry metody

 • Maximální délka kontextu.
 • Maximální délka kontentu.

Kódování výstupu

 • Jednotlivé trojice (d, count, ch) se mohou do výstupu kódovat například Huffmanovým kódem.

Pseudokód


 1: begin
 2:   nastavení pozice výhledového okénka v textu
 3:   while (!EOF) do
 4:   begin
 5:    int i := pozice nejlépe shodujícího se kontextu ve slovníku 
 6:    int j := pozice nejlépe shodujícího se kontentu ve slovníku 
 7:    int count := počet shodných znaků od začátku s nalezeným kontentem
 8:    char ch = znak na pozici count +1 
 9:    output(j-i, count, ch) 
10:    aktualizuj slovník(vlož nové stavy a rozšiř kontenty)  
11:    posuň výhledové okénko o count + 1 pozic doprava
12:   end 
13: end

Odkazy

 1. D. Salomon: Data Compression. Springer, New York, 1997.
 2. G. Buyanovsky: Asociative coding. Monitor, 8:10-19, 1994.
 3. Josef Troch: Algoritmus ACB.

Ukázka