předchozí hlavní stránka obsah další

LZ-77

Základní informace

Historie

Původní metoda posuvného okna navržená v roce 1977 Abrahamem Lempelem a Jacobem Zivem pro bezztrátovou kompresi dat. Stala se základem pro ostatní LZ metody.

Popis

Tato metoda používá okno, rozdělené na zakódovanou a nezakódovanou část - výhled. Velikost zakódované části bývá 8 192 bitů a velikost výhledu bývá 10 až 20 bitů, ve vizualizaci je možné tyto hodnoty nastavit.

Algoritmus pracuje tak, že vyhledá nejdelší předponu výhledu, která začíná v zakódované části a zakóduje ji pak pomocí trojice (i,j,X), kde i je vzdálenost předpony od hranice mezi nezakódovanou a zakódovanou částí, j je délka nalezené předpony a X je první znak za předponou v nezakódované části. Vizualizace tohoto algoritmu je v následujícím appletu. Počet výstupních bitů vychází ze zakódování čísel.

Pseudokód


 1: begin
 2:   naplň nezakódovanou část okna ze vstupu
 3:   while (nezakódovaná část není prázdná) do 
 4:   begin
 5:    najdi v okně předponu p nezakódované části začínající v zakódované části
 6:    i := pozice předpony p v okně
 7:    j := délka předpony p
 8:    X := první znak za p v nezakódované části
 9:    output(i,j,X)
10:    přidej do okna zprava i+1 znaků
11:   end
12: end

Ukázka