předchozí hlavní stránka obsah další

Adaptivní aritmetické kódování - inicializace jednotek konstantou 1

Základní informace

Časová a paměťová složitost algoritmu

Časová složitost algoritmu: O(|Σ|*n)
Paměťová složitost algoritmu: O(|Σ|)

Historie

Podle odkazu 1 byly aritmetické kódy vynalezeny Eliasem, Rissanenem a Pascem a následně dovedeny k praktické použitelnosti Wittenem v roce 1987.

Popis

Aritmetické kódování, na rozdíl od mnohých jiných metod, nekóduje jednotlivé znaky, ale rovnou celý vstup do jediného čísla z intervalu <0,1).

Celý interval je rozdělen na disjunktní části, z nichž každá připadá jedné zdrojové jednotce. Každá nově načtená jednotka se reprezentuje novým intervalem o stejném rozsahu, jaký připadal jednotce v předchozím intervalu. Nový interval se posléze rozdělí v souladu s četnostmi jednotek. Jako výsledek je možné vzít libovolné číslo z intervalu poslední načtené jednotky.

Tato modifikace, tedy adaptivní s počátečním nastavením četností všech zdrojových jednotek, se od statické verze liší tím, že četnosti jednotek se počítají v průběhu kódování podle vstupních dat.

Tato implementace používá vyhrazený znak # pro detekci konce vstupu.

Pseudokód


 1: begin
 2:   nastavení iniciálních četností všech zdrojových jednotek na 1
 3:   interval I := nový interval <0;1)
 4:   rozděl I podle četností jednotek (rovnoměrně)
 5:   readSymbol(X)
 6:   while (X != EOF) do 
 7:   begin
 8:    nové I := podinterval I odpovídající X
 9:    rozděl I podle četností jednotek
10:    zvyš četnost X
11:    readSymbol(X)
12:   end
13: end

Odkazy

 1. David J. C. MacKay: Information Theory, Inference, and Learning Algorithms.
 2. Arithmetic coding. Wikipedia, the free encyclopedia.
 3. E. Bodden, M. Clasen, J. Kneis: Arithmetic Coding revealed - podrobný popis kompresní metody.
 4. Context-Based Adaptive Binary Arithmetic Coding (CABAC) - implementace kompresní metody.

Ukázka